Isıl İşlem
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
ISIL İŞLEM
ISIL İŞLEM

Isıl İşlem Nedir?

 

Metallerin ve alaşımlarının faz diyagramlarına göre, ısıl işlem adı verilen erime sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda gerekli mekanik özellikleri ve iç yapıyı elde etmek için farklı işlemler kullanılır. Isıl işlem, malzemenin özelliklerini ve / veya iç yapısını değiştirmek. Bu programda uygulanan bir dizi ısıtma ve soğutma işlemidir.

 

 Başka bir deyişle, iç yapı ve performans açısından belirli koşullara ulaşmak için malzemenin katı faz (katılaşma) sıcaklığı, Isıtma ve soğutmaya uygun sırada ve zamanda ısıl işlem denir. Bu işlem sırasında çeliğin kimyasal bileşimi ortamın (karbonizasyon ve nitrifikasyon gibi) etkisi altında değişecektir.

 

 İşlemin Detayları

 

 Katı metal veya alaşımın belirli özelliklerini elde etmek için verilen ısıtma ve soğutma işlemlerinden biri veya daha fazlası tek tek gerçekleştirilir.

 

 Isıl işlem üç ana aşamadan oluşur. Bunlar ısıtma, ısıtma sıcaklığı ve soğutma aşamasıdır. Bu üç ana aşama, tüm ısıl işlem yöntemlerinde etkilidir. Bununla birlikte, ısıl işlem sıcaklığı, bekletme süresi, ısıtma ve bekletme hızı gibi parametreler, uygulanan ısıl işlem tipine bağlı olarak değişir.

 

 Termal Çevrimler

 

 Isıtma, tutma ve soğutma fazlarına termal çevrimler denir. Uygulamalı ısıl işlem

 Tipe bağlı olarak, bu işlem bir döngü gerçekleştirilerek veya ısıl işlemi tamamlamak için birkaç ardışık termal döngü gerçekleştirilerek tamamlanabilir.

 Isıtma işlemi sırasında herhangi bir zamanda, ısıtılan parçanın merkezi ile yüzeyi arasındaki sıcaklık değeri farklıdır. Parçanın yüzeyi belirli bir sıcaklığa ulaştığında, parçanın merkezi alçalır, çünkü parçanın boyutuna ve termal iletkenliğine bağlı olarak daha sonra ısınır.

 

 Sıcaklık Farkı

 

 Yüzeyin ve parçanın merkezi arasındaki sıcaklık farkı termal stres üretir ve bu termal gerilimler nedeniyle, parça kırılabilir. Parça, bu sıcaklık farkını ve dolayısıyla termal stresi önlemek için ısıtma sıcaklığının bir veya iki sıcaklığında ara olarak ısıtılabilir. Ön ısıtma adı verilen bu işlem, parçada daha düzenli ve düzgün bir ısıtma sağlar. Aynı zamanda tutma süresi kısalır. Buna ek olarak, ısıtma hızını azaltarak, yüzey ve merkez arasındaki sıcaklık farkı azaltılabilir. Bunun yanı sıra çelik sanayide diğer metal ve alaşımlardan daha fazla kullanıldığı için çeliğin ısıl işlemi özellikle önemlidir.

 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın